Качества на идеалния терапевт

Д-р Ф.С. очертава неговия подход към психотерапията и описва личните качества на терапевтите, които той смята за съществени за формирането и поддържането на ефективна терапевтична връзка....